elokvent>

 

Undervisning i tal - och röst

samt muntligt framträdande.